Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Nowoczesna obudowa hermetyczna z trudnym wyświetlaczem LED gwarantuje duże zabezpieczenie i możliwoś
 • Istotne parametry sterownika:

  5 wyjść sterujących (max 3HP, 2200W)
  zabudowany wyłącznik nadprądowy
  nowoczesna obudowa hermetyczna IP65
  duży wyświetlacz temperatury także momentu z sygnalizacją LED
  zegarek z programatorem działalności w cyklu doby
  funkcja niedomkniętych drzwi z sygnalizacją audio i przesuwania oświetleniem oraz zestawem chłodniczym
  port RS485, bezpłatna aplikacja ELITECH MANAGER
  image
  wstęp do portalu escomonitor.com
  dojazd do aplikacji mobilnej alarmowej escomonitor.com
  sterownik ECB-1000S jest poświęcony do obsługi komory chłodniczej ze sprężarką jednofazową o sił do 3HP (2200W).
  Sterownik ECB1000S umożliwia bezpośrednie sterowanie:

  sprężarką o masie do 3HP (2200W)
  grzałkami odszraniania
  wentylatorami parownika
  oświetleniem komory
  sygnalizacją alarmu
  Światło a działalność systemu chłodniczego, pewno istnieć przywiązana od rozpoczęcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, prawdopodobnie żyć tworzona o konkretnych porach dnia, a wartość nastawy temperatury, przełączona w system nocny, aby zaoszczędzić koszty energii.

  Sterownik jest zbieżny z kodeksami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
  Nowoczesna obudowa hermetyczna z długim wyświetlaczem LED gwarantuje wysokie bezpieczeństwo oraz zdolność ogromną i dolną temperaturę i zapisuje momenty gdy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką przekazany do montażu w kabinie kierowcy dodatkowo wszelki zanik napięcia zasilania. Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką dany do zestawie w kabinie kierowcy posiada dwa warianty alarmów HACCP.

  Dostępne dwa warianty alarmów

  natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" także niskiej "SLi" Po przekroczeniu tego kredytu następuje natychmiastowa aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu i liczb temperatury do pamięci urządzenia. Te szczyty wyznaczają kierunek, po wewnątrz którym noszony towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
  ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" także małej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w ciągu dłuższym niż "drA", i jest aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu a zalet temperatury do pamięci sterownika.
  Sterownik zapisuje do świadomości i:

  datę/czas zaniku napięcia zasilania
  ogromną i lekką temperaturę podczas alarmu
  Oprogramowanie Elitech Manager.
  Do obsługi sterowników z stanu PC widoczne jest darmowe oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli laptop ma dostęp do internetu, dane ze sterownika potrafią być kierowane za pomocą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po nałożeniu konta na sieci internetowej www.escomonitor.com można używać zdalnie z wartości:

  Regulator wilgotności DHC100+ urządzony jest w podejście sterujące przekaźnikowe 10A. Styl pracy: "nawilżanie" lub "osuszanie" podejmuje się w menu. Oraz posiada alarm dźwiękowy MIN i MAX także funkcje pracy awaryjnej w losu uszkodzenia czujnika wilgotności. Regulator instaluje się w tablicy, oraz czujnik w znaczeniu pomiaru. Długość przewodu czujnika wynosi 2m natomiast potężna ją wydłużyć do 30m.

  Nowy czujnik wilgotności Honeywell
  Sposób pracy: nawilżanie lub suszenie
  Wyjście przekaźnikowe 10A + alarm dźwiękowy MASEK i MAX
  Atrakcyjna cena

  podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
  archiwizacja pomiarów temperatury
  automatycznie raporty dzienne z archiwizacji rzucane na dokładne adres e-mail
  możliwość generowania raportów z tych 3 miesięcy
  programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
  powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury czy przyszłych wydarzeniach
  aplikacja na dania mobilne pod system Android