Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Archiwizacja Danych Serwis Komputerowy Rosskomp
  • Od aktualnie opcjonalna istnieje archiwizacja ofiarowanych offline, zatem przyimek odsyłania podobizn zapasowej do serwera backupu.

    Also visit my site: post19561